41 ACS completa

Subfondo Capilla de Música. Libro de Polifonía 2. Detalle.